Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy på Cphsmile 
Vi samlar endast in personuppgifter i de fall detta skulle vara relevant för oss, och vi kommer endast att samla in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på Cphsmile.

När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som vi antingen har en juridisk skyldighet att göra det, eller så länge som det är relevant för syftet för vilket de samlades in.


Information vi samlar in
Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra transaktionen och för att kunna erbjuda dig vår tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din varukorg medan du använder vår webbshop.

Vi kan få information som t.ext.ex. namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsinformation.

Cphsmile samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

- Besöker vår webbplats

- Slutför ett köp av våra produkter

- Registrerar dig vårt nyhetsbrev

- Recenserar vår webbplats

- Skickar oss frågor, klagomål eller feedback


Den personuppgiftsansvarige
Den personuppgiftsansvarige för insamlingen, behandlingen och användning av dina personuppgifter på cphsmile.dk är Cphsmile, Vor Frue hovedgade 24, 4000 Roskilde, cvr nr.42073709


Bearbetningsgrund och syfte
Vi samlar in dina allmänna kontaktuppgifter såsom namn och adress för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse till dig.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ​​ditt namn, kortdata och IP-adress. Den information som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningshantering och fullgörande av ingånget avtal. När du gör betalningar kommer en del av dina uppgifter att vidarebefordras till pensopay, inklusive information som är nödvändig för att slutföra eller stödja betalningen, såsom det totala köpbeloppet och faktureringsinformation.

Om du har gett oss ditt samtycke till detta under registreringsprocessen eller på vår hemsida kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ut ett nyhetsbrev. Du kan när som helst prenumerera på och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller även en länk för att avsluta prenumerationen. Om behandling av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycke.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att köpa en produkt kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår hemsida.

Din information (förutom din e-postadress, om du har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas [XXX månader/år] efter att du har mottagit din vara eller tjänst.


Andra mottagare av personuppgifter
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, och vi överför inte dina personuppgifter till tredje länder.

Om du väljer att recensera vår webbplats kommer ditt namn och din e-postadress att överföras till recensionssidan Trustpilot.

Vi har vår hemsida på [ Hjemmesidens webhotel ] och betalningssystem genom pensopay, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i [ Webbplatsens webbhotell ]s datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagkraven för databehandlare.

Vi har ingått databehandlingsavtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga bestämmelser om skydd av dina personuppgifter.


Dina rättigheter
Som registrerad person har du ett antal rättigheter som vi hela tiden måste se till att uppfylla. Du har rätt att begära följande av oss:
• Att få tillgång till och korrigera/ändra dina personuppgifter
• Att få personuppgifter raderade

Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du även skicka en begäran om detta till vår e-postadress info@cphsmile.com.